Clara克拉拉不惧夏日酷暑 天台拍摄时尚大片 --猫仔队-猫扑

   

Clara克拉拉不惧夏日酷暑 天台拍摄时尚大片 

来源:中国娱乐网
2017-08-04 10:30

Clara克拉拉不惧夏日酷暑 天台拍摄时尚大片 

中国娱乐网讯 近日,Clara克拉拉曝光一组杂志时尚大片,这次杂志的选景在天台上拍摄,当天的温度高达40度,Clara克拉拉不惧高温天气,认真完成拍摄,得到现场工作人员的一致称赞!

Clara克拉拉不惧夏日酷暑 天台拍摄时尚大片 

Clara克拉拉不惧夏日酷暑 天台拍摄时尚大片 

猜你喜欢
新闻排行