Jessie J|现身纽约宣传新专辑 宣布首个全美巡演实力受认可--猫仔队-猫扑

   

Jessie J|现身纽约宣传新专辑 宣布首个全美巡演实力受认可

来源:凤凰网
2018-05-31 22:07

结石姐日前现身纽约宣传新专辑。

Jessie J|现身纽约宣传新专辑 宣布首个全美巡演实力受认可

Jessie J|现身纽约宣传新专辑 宣布首个全美巡演实力受认可

一身粉色裤装潇洒十足。

Jessie J|现身纽约宣传新专辑 宣布首个全美巡演实力受认可

猜你喜欢
新闻排行